Matt Lloyd, graddedig ‘Cynllun Theatr’ o Brifysgol Nottingham Trent sy’n gyfrifol am CYNLLUN DESIGN. Bu’n cynllunio a chreu i theatr, ffilm, teledu ac arddangosfeydd ers bron i bymtheg mlynedd bellach gan weithio i amryw o theatrau a chwmniau saerniaeth golygfaol ar hyd a lled Prydain.


Mae gwaith cynllunio theatr Matt hyd heddiw yn cynnwys; ‘The Last Woman’ (Triangle Theatre Company), ‘Gair am Air’, ‘Merched y Gerddi’, ‘Yr Ystafell Aros’, ‘Twm Sion Cati’, 'Hosan a Stori', 'Cwrw, Chips a Darlith Deg', 'O Gam i Gam', 'Beca' (Arad Goch Theatre Company), ‘Bag Dawns’ (Spectacle Theatre Company), ‘Strangers in Paradise Circus’ (Banner Theatre Company), ‘Beauty and the Beast’, ‘Cinderella’, ‘Aladdin’, ‘Pinocchio’, ‘Snow White’, ‘Dick Whittington’ (PMA Productions), ‘No Going Back’, 'You Strike the Women, You Strike the Rock’, ‘City Child’ (MAC), ‘Requiem for Ground Zero’ (Stage Two Theatre Company), ‘The Transmissions Festival 2000, 2001, 2002, 2003’, ‘After Juliet’, ‘Faust and Furious’, ‘The Wedding’ (The Door, Birmingham Rep), ‘Avalanche’ (Nottingham Playhouse).


Mae Matt yn wneuthurwr profiadol ac yn hyderus yn trin nifer o ddeunyddiau amrywiol o bren a metal, gwaith asio aluminium a mig, cerflunio a naddu gyda chlai a pholystyrene er mwyn castio a gweithio gyda grp a latex. Os oes gennych unrhyw gynllun neu projectau yr hoffech drafod ymhellach neu am fwy o wybodaeth, mae modd i chi gysylltu a Matt - YMA